لیزر درمانی

لیزر درمانی روشی است که با استفاده از آن، نور به شکل اشعه پر انرژی کاملا هدفمند به بافت تحت درمان انتقال می یابد.

این نوع درمان به عنوان روشی غیرتهاجمی و مفید شناخته می شود که در علم پزشکی کاربردهای بسیاری دارد.