کلینیک پوست، مو و زیبایی ایرانیان

۱۲ +

سال سابقه درخشان

۱۰ +

پزشک متخصص

۴۸۷۰۰۰ +

مراجعه کننده

۸۷ %+

رضایت مراجعین

جدول زمانی

جدول زمانی وقت ملاقات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر اکرم بصیری
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر اکرم بصیری
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرخ سواددار
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر اکرم بصیری
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ایرج دادفر
۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر محمد السلمان
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ایرج دادفر
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر سحر عزیز آهاری
۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر محمد السلمان
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر سمیه سادات طاهائی
۱۲:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر محمد السلمان
۲۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر محمد السلمان
۱۶:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر اکرم بصیری
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمد السلمان
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر اکرم بصیری
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر سمیه سادات طاهائی
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر اکرم بصیری
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر ایرج دادفر
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر سمیه سادات طاهائی
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر ایرج دادفر
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر سحر عزیز آهاری

پزشکان کلینیک

به پزشک و مشاوره نیاز دارید ؟

ما بهترین خدمات را به بیمارانمان ارائه میکنیم!

وبلاگ

خواندنی های سایت

ساعت کاری کلینیک