دکتر سمیه سادات طاهائی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1387 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 16:00 - 21:00
سه شنبه 16:00 - 21:00
پنجشنبه 09:00 - 14:00