کاشت ریش

کاشت ریش در کلینیک زیبایی ایرانیان

 

کاشت ریش، یک روش پیوند مو است که جراح، موی ریش را با استفاده از تکنیک استخراج واحد فولیکولی و ابزارهای خاص، می کارد.

کاشت ریش را می توان به هر روشی که موجب می شود یک ریش جدید شکل بگیرد و باعث تقویت ریش های موجود شود نسبت داد.

برای این عمل ساخت مجدد ریش، جراح موهای فرق سر را در نواحی از صورت یک به یک می کارد.

استفاده از موی ریش به عنوان یک روش تجدید شونده، در بعضی از کلینیک ها استفاده نمی شود.

یکی از مهم ترین ویژگی ها و جذابیت های مردان داشتن ریشی منظم و پر پشت می باشد.

ریش در چهره افراد تاثیر بسیار زیادی داشته و عدم تناسب و یا کم پشت بودن و ریزش برخی از نقاط آن می تواند در چهره فرد تاثیر منفی داشته باشد. چنین افرادی نیاز به انجام کاشت ریش دارند.

هزینه کاشت ریش در کلینیک زیبایی ایرانیان ۸ میلیون تومان است که البته می توانید از وام بدون بهره کلینیک نیز استفاده نمایید.