بوتاکس

بوتاکس در کلینیک زیبایی ایرانیان

 

بوتاکس روشی مناسب و کم تهاجم برای رفع چین و چروک، خط اخم در ناحیه پیشانی، کناره های چشم و از بین بردن خنده ای لثه ای می باشد که حدود قیمت بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می باشد که بستگی به نظر پزشک دارد.

در کلینیک ایرانیان انواع بوتاکس های زیر استفاده می شود:

  • بوتاکس مصپورت:     حدودا  ۴۳۰.۰۰۰   تومان
  • بوتاکس دیسپورت:   حدودا  ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
  • بوتاکس نورونکس:    حدودا  ۹۵۰.۰۰۰   تومان
  • بوتاکس دیستون:     حدودا  ۴۳۰.۰۰۰    تومان